Project

Agricultural pathways for viable commercial agriculture and nutritious foods

Voedselsystemen in lage inkomenslanden ondergaan snelle veranderingen door populatie groei en urbanisatie. Landbouw is een is zeer belangrijk deel van deze voedselsystemen en een dynamische sector die zich constant aanpast aan de veranderingen op huishoud niveau, de markten, de consumenten vraag, en de natuurlijk omgeving (Climate change). De verwachting is dat kleine boeren (70% van de beroepsbevolking) in ontwikkelingslanden zich meer zullen gaan toeleggen op commerciële landbouw.

Doelstelling:

Chronische ondervoeding blijft onder boeren families, in met name hoog voedsel producerend gebieden, één van de meeste urgente problemen in ontwikkelingslanden. Toenemende voedsel productie door commerciële landbouw kan mogelijke een negatieve effect hebben op de beschikbaarheid en toegaan tot voedzame voeding van rurale consumenten met een laag inkomen en verhoogt hun kwetsbaarheid voor chronische ondervoeding. Het potentieel van de commercialisering van (kleine) boeren en dus veranderende voedselsystemen, brengt ook maatschappelijke veranderingen op huishoud en lokaal niveau en zelfs op nationaal niveau met zich mee. De doelstelling van dit onderzoek is om ontwikkelingstrajecten te identificeren die zowel commercieel aantrekkelijke (Climate-smart) landbouw als een verbeterde productie en consumptie van voedzame voedsel stimuleren. Tevens wordt ook onderzocht wat er maatschappelijk gebeurt in de processen van de commercialisering van de landbouw productie en de gevolgen voor de voedingszekerheid, met name voor de boeren families en rurale consumenten.

Bekijk ook deze MSc thesis:

Plan van aanpak

Myanmar is gekozen als focus land om strategieën en ontwikkelingstrajecten voor voedsel en voedingszekerheid nader te identificeren en te bekijken, binnen het regionale context van ASEAN.

Resultaten

Deskresearch en case studies op basis van bestaande literatuur en indien nodig veld bezoeken over niet alleen de context (land en regio) op het gebied van landbouw, voeding en beleid, maar ook de huidige commerciële ontwikkelingstrajecten die landbouw en voeding aan elkaar koppelen en maatschappelijke vernieuwingen. Ontwikkeling van methoden en tools om de capaciteit te versterken van de stakeholders in de voedselsystemen ter bevordering van samenwerking.

Association of South East Nations member states are Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand and Viet Nam.

Publicaties