Project

Agriculture-nutrition linkages

Het koppelen van landbouw en voeding kan veel opleveren, maar er is te weinig informatie over hoe dit het beste gedaan kan worden, onder welke voorwaarden en over de meetbaarheid. Daarom worden ontwikkelingsprogramma’s aangepast ter verbetering van de voedingssituatie.

Doelstelling van het project is het ontwikkelen van manieren om landbouw ontwikkelingsprogramma's zo aan te passen dat de kwaliteit van voedselopname van de geselecteerde doelgroepen verbetert en zo bijdraagt aan een verbeterde voedingssituatie. Het project speelt zich af in Ethiopië en Indonesië.

Werkwijze

Er zijn al veel resultaten van eerder onderzoek naar de link tussen landbouw en voeding. Bijvoorbeeld in 2012 in de grootste cacao-producerende gebieden van Indonesië (Sumatra en Sulawesi). Dit onderzoek gaat verder en kijkt niet alleen naar omstandigheden in Indonesië, maar ook naar Ethiopië.

Resultaten

Het beoogde resultaat is 2 pilot studies naar de relatie tussen landbouwontwikkeling en verbetering van de voedingssituatie. Dit voor twee verschillende situaties, namelijk die van Ethiopië en die van Indonesië.

Ook komt er een notitie over wat het beste werkt in de praktijk, ten behoeve van vervolgonderzoek.

Publicaties