Project

Agrifood Monitor onderdeel 1 en 2

De Agrifoodmonitor is een project van Wageningen Economic Research in opdracht van de topsector Agri & Food. Steekproefsgewijs worden ruim 3.000 Nederlanders gevraagd naar hun perceptie van Agri & Food door middel van enquêtes.