Project

Agrimatie, onderhoud en beheer

In 2013 is de website www.agrimatie.nl gelanceerd. Deze website presenteert feiten en cijfers van de Nederlandse land- en tuinbouw. De informatie die te vinden is op de website, komt uit diverse monitoringstrajecten in het agro en food domein, zoals: monitor duurzame landbouw, actuele ontwikkelingen land- en tuinbouw, voedselprijzenmonitor, monitor duurzaam voedsel, grondprijzenmonitor, visserij in cijfers en de barometer agrarische sectoren. Daarnaast wordt er sinds 2014 ook agrarische handelsinformatie ontsloten van diverse bronnen en zijn er data te vinden van het Bedrijveninformatienet land- en tuinbouw (BINternet) en agrarische prijzen.

Om deze informatie op 1 plek te ontsluiten en gestructureerd aan te bieden, is een goede beheersstructuur en onderhoud van datasystemen noodzakelijk.

De doelstelling van dit project is het uitvoeren van het onderhoud en beheer op de databases en tools die nodig zijn om informatie via www.agrimatie.nl te ontsluiten.

Het betreft hier het content-management-systeem om teksten en data tweetalig te publiceren, maar ook de tooling die die nodig is om dynamische presentaties (bijvoorbeeld grafieken) te beheren en aan te bieden op www.agrimatie.nl.

Publicaties