Project

Agrimatie, tweetaligheid en Grune Woche

In 2013 is de website Agrimatie.nl gelanceerd. Deze website presenteert feiten en cijfers van de Nederlandse land- en tuinbouw. Het aanbod aan informatie wordt in de loop van dit jaar verder uitgebreid. Bundeling van informatie over het agrocomplex bespaart de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven geld, doordat informatie gemakkelijk te vinden is, en het beheer van data zo efficiënt mogelijk geregeld is.

Dit project heeft bijgedragen aan het verbeteren van het kwaliteitsborgingsysteem om informatie via het web (www.agrimatie.nl) te ontsluiten. Het publicatieproces van data en teksten in beter ingericht, zodat het ook bruikbaar is voor toekomstige databronnen en projectpartners. Tevens is vanuit dit project een aanpassing gemaakt in de databases om teksten en figuren op agrimatie.nl nu tweetalig (EN/NE) aan te bieden. Dit project heeft bijgedragen aan het realiseren van een OpenData verbinding met informatie van het CBS (statline: thema landbouw), zodat deze in combinatie met andere data van WageningenUR en op een interactieve wijze, gepresenteerd wordt op Agrimatie.nl. In het project zijn de mogelijkheden verkent om agrimatie.nl verder te ontwikkelen tot de agro & food informatie portal met onder meer RVO.nl, het CBS en PBL.

Publicaties