Project

Agrimonitor

De doelgroepen voorzien van informatie uit de land- en tuinbouw, waarbij voor een groot deel gebruik wordt gemaakt van het Bedrijven-Informatienet van het LEI en andere databestanden, zoals prijzen en handelsgegevens, die onder programma CEI vallen.

De doelstelling van Agri-Monitor 2014 is actueel inzicht verschaffen in het economisch reilen en zeilen van de Nederlandse land- en tuinbouwsector in z'n totaliteit en specifieke groepen bedrijven daarbinnen aan de hand van o.a. informatie uit diverse CEI-databases, waaronder BIN.

Beoogde resultaten

Actuele Barometers van zes sectoren die zes keer per jaar geactualiseerd worden (ofwel 36 updates).

Circa tien web-artikelen over actuele onderwerpen in de land- en tuinbouw. Gericht op economische onderwerpen, waarbij zoveel als mogelijk ook het gebruik van data uit het Bedrijven-Informatienet wordt nagestreefd.


Aanpak

Barometer. Circa 2/3 van de projectactiviteiten zullen naar verwachting gekoppeld zijn aan het actualiseren van de Barometer Agrarische Sectoren. Daarbij is het streven om voor elke sector de barometer 6x per jaar te updaten, op basis van de ontwikkelingen van de laatste 2 maanden.

Webartikelen. Het uitvoeren van korte onderzoeken / bekopte analyse en het schrijven van bijbehorende artikelen omvat circa 1/3 van de projectactiviteiten. Dit betekent naar schatting een tiental artikelen op jaarbasis. Deze activiteiten zullen verspreid over het jaar plaatsvinden afhankelijk van kennisvragen en bijzondere actuele ontwikkelingen.

Resultaten

Op de website barometer agrarische sectoren wordt actuele informatie gegeven over de sectoren. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd op www.agrimatie.nl.