Project

Agripark Gauteng

Zuid-Afrika is het meest economisch ontwikkelde land in Afrika. Infrastructuur en economische sectoren als mijnen, fruit- en wijnexport lopen goed. Toch heeft het land te kampen met strategische problemen: hoge werkeloosheid, spanningen tussen bevolkingsgroepen, hoge bevolkingsgroei, urbanisatie. De markt in Gauteng biedt volop kansen voor groei in de Food & Agri sector voor Nederlandse bedrijven. Voedselveiligheid en vlees(varken), aanbod van aardappel en verse groenten zijn speerpunten.

Nederland heeft de kennis en ervaring om dit te managen. Grootstedelijke landbouw, voornamelijk hoog productieve, land-onafhankelijke landbouw, kan voldoen in de veranderende en concurrerende vraag van de stedelike bevolking op een duurzame wijze, door middel van nieuwe en intelligente verbindingen, inherent aan netwerkmaatschappijen die deel uitmaken van de stedelijke gebieden. Kassen, intensieve veehouderij en melkveehouderij zijn de moderne uitingen van metropolitane landbouw en bevinden zich binnen de metropolen of in de groene ruimte eromheen. De Zuid-Afrikaanse bedrijven zijn op zoek naar samenwerking met Wageningen UR en het Nederlandse Midden- en kleinbedrijf.

Doelstelling

Het doel van dit project is om een AgriFood Parkin Gauteng in Zuid-Afrika te realiseren. Zuid-Afrikaanse bedrijven verzoeken Wageningen UR en Nederlandse bedrijven in agribusiness om hierbij te hellpen enerin te investeren. Dit voorstel vereist budget om deze Nederlandse bedrijven te identificeren en een consortium bereid te krijgen om betrokken te zijn bij een haalbaarheidsstudie.

Publicaties