Project

Agrotoerisme

Het Ministerie van Economische Zaken stimuleert en faciliteert het Nederlandse bedrijfsleven om zo te komen tot economische groei. Agrarische bedrijven met een toeristische tak zorgen al voor economische groei (zie 2-meting Multifunctionele Landbouw) maar de potentie is groter (o.a. nieuwe doelgroepen). EZ ziet graag een groter deel van de economische potentie ook daadwerkelijk worden benut.

De markt voor platelandstoerisme met de bestaande agrotoeristische producten voor de nu bediende doelgroepen is redelijk verzadigd. Daarnaast zijn er nieuwe doelgroepen die niet in beeld zijn of waarvoor geen aantrekkelijke agrotoeristische producten zijn ontwikkeld. Om de sector te laten groeien is marktonderzoek nodig waardoor ondernemers nieuwe producten kunnen ontwikkelen voor de bestaande doelgroepen en voor nieuwe doelgroepen.

Doelstelling

Vergroting van de kennis van de markt, de ontwikkeling van nieuwe producten en het bereiken van nieuwe doelgroepen in het plattelandstoerisme.

Resultaten

Doordat de markt voor plattelandstoerisme beter in kaart is gebracht, kunnen ondernemers nieuwe product-markt-combinaties (PMC's) ontwikkelen en daarmee de omzet vergroten en hun bedrijf vernieuwen.

Publicaties