Project

Akoestische technieken voor schelpdieren onderzoek

Voor het onderzoek van schelpdieren in de Nederlandse kustzone (WOT Ensis) is een vaste gestratificeerde steekproef raster gebruikt. Stratificatie is gebaseerd op de verwachtingen van het optreden, waarvoor eerder opmerkingen van Spisula vissers werden gebruikt.

Doelstelling

Spisula subtruncata is grotendeels verdwenen en werd vervangen door Ensis sp. Echter, de gelaagde bemonsteringsraster was nog hoofdzakelijk gebaseerd op het verwachte optreden van Spisula. De kwaliteit van de gegevens worden beter met een volledig onafhankelijke basis voor de stratificatie. Akoestische technieken worden steeds vaker toegepast om de zeebodem in kaart te brengen en voor het beoordelen van optimale allocatie technieken. Om de bemonsteringsstrategie te optimaliseren en een nieuwe en mogelijk meer efficiƫntere techniek te ontwikkelen binnen IMARES, dient de toepassing van akoestische technieken worden bestudeerd.

Resultaten

De belangrijkste resultaten behaald in 2012 zijn:

  • tekening op basis van multibeam-imaging-techniek van een gedeelte van de Voordelta zeebodem;
  • Gegevens over het voorkomen van schelpdieren bij 179 monsterplaatsen in (gedeelte van) de Voordelta;
  • correlatie tussen multi-beam gegevensverzameling en het voorkomen van schelpdieren;
  • eerste resultaten die aangeven dat bodemsoorten waar Ensis bedden voorkomen kunnen worden opgespoord met multibeam-technieken (parameter Moran-I).


Publicaties