Project

Al virussen, host evolutie

Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om de mate van evolutie van influenza virussen te bepalen binnen en tussen gastheer. Om dit doel te bereiken zal het volledige genoom van influenza virussen uit nieuwe dierexperimenten en reeds beschikbare influenza virussen met behulp van full genome sequencing in kaart worden gebracht.

De reeds beschikbare influenza stammen zijn afkomstig uit verschillende gastheer species. Op deze manier hopen we ook inzicht te verkrijgen in het verschil in genetische variatie tussen verschillende species. Om een natuurlijke verspreiding van het virus zo goed mogelijk na te bootsen wordt de evolutie van het virus in de nog uit te voeren dierexperimenten bestudeerd zonder en met selectieve factoren.

Publicaties