Project

Alcohol Platform; biobased alcohols as platform for production of high-value chemicals and advanced biofuels

Anaerobe (ABE) fermentatie van AgriFood sap(wei)stromen en afvalgassen (CO en CO2) als basis voor een portfolio van biobased alcoholen, aldehyden en andere chemicaliën.

In dit Cross-over project tussen Synthetic Biology en Resource Use Efficiency zullen nieuwe microbiële processen worden ontwikkeld voor omzetting van allerlei goedkope afvalstromen zoals syngas, huishoudelijk afval en landbouw-biomassa. Synthetische biologieprincipes zullen worden toegepast op cellulair niveau en op het niveau van microbiele mengcultures. Hierbij wordt gebruik gemaakt van recente ontwikkelingen bij Wageningen Food & Biobased Research op het gebied van metabolic engineering van Clostridium beijerinckii en bij WU-MIB op het gebied van microbiële omzetting van syngas in hexanol. De verschillende alcoholen die met deze anaerobe (meng)cultures zullen worden gemaakt (isopropanol, (iso)butanol, pentanol en hexanol) zullen chemisch en enzymatisch worden omgezet in aldehydes, langketige alcoholen, diolen, amimes, esters en ethers, allemaal voor toepassing als bouwstenen in de chemie-, voedsel-, cosmetica-, levensmiddelen-, materialen- en brandstofindustrie. 

Publicaties