Project

Algae linkages

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een innovatieplatform en netwerk voor de kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Mexicaanse partners om oplossingen te vinden voor de behandeling van afvalwater door micro-algen productie. Daarnaast worden verschillende soorten microalgen op laboratoriumschaal getest en geselecteerd met het oog op waterzuivering, voedingswaarde en operationele toepasbaarheid in de beoogde verwerkingsbedrijven.

Publicaties