Project

Algenteelt en glastuinbouw

De productie van algen lijkt perspectief te bieden voor tuinbouwondernemers. Een aantal ondernemers hebben eigen kleinschalige algenproductiesystemen opgezet en reeds eerste ervaringen met de teelt van algen kunnen verzamelen.

De overeenkomsten van algen teeltsystemen met teeltsystemen voor tuinbouwgewassen zijn vanuit een ontwerpoogpunt groot: algen hebben licht, water en nutri├źnten, CO2 en een optimaal klimaat nodig om te kunnen groeien. Tuinbouwondernemers hebben veel ervaring om de teeltcondities van hun huidige gewassen optimaal te sturen, ze hebben ervaring met klimaatregeling en water behandelingssystemen. Om deze ervaring te benutten voor de teelt van algen ligt voor de hand.

Het doel van dit project is een kwantitatieve analyse inclusief de sterktes en zwaktes van huidige algen pilot systemen en stappenplan tot verbetering van bestaande systemen.

Beoogd resultaat

Het project heeft geleid tot een open kennisuitwisseling op het gebied van algenteeltystemen in de tuinbouw. De huidige systemen bij de telers zijn met behulp van fysische modellen geanalyseerd, verbeterpunten zijn aangedragen. 

Gebaseerd op de kennis en ervaring met tuinbouw- en teelttechnieken zijn door de groep nieuwe idee├źn ontwikkeld voor een energiezuinige algenteelt. De algentelers willen gezamenlijk specifieke kennis over algenteeltsystemen voor de tuinbouw verder ontwikkelen. Zij hebben behoefte aan generieke beslissingsondersteunende modelontwikkeling, en aan de opbouw van experimentele kennis in algenteeltsystemen. Het huidige project was een eerste stap om de komen tot een goed teeltsysteem voor hoogwaardige teelt van algen al dan niet in combinatie met tuinbouwproductie in de toekomst.

Werkwijze

  1. Interactieve sessie met telersgroep (maandelijks)
  2. Kwalitatieve analyse huidige algen teelt systemen

Publicaties