Project

Algicoat EOS

Het doel van dit project is om een “hele gewassen” bioraffinage-concept voor algensystemen, coproducerende basischemicaliën, brandstoffen en warmte en elektriciteit te ontwikkelen.

Doelstelling

Het project zal gebruik maken van verschillende technieken om het “hele gewassen” bioraffinage-concept te ontwikkelen, inclusief methoden voor het produceren en scheiden van basischemicaliën uit algensystemen en nieuwe methoden om deze om te zetten in verbeterde hars voor coatings of oppervlakte-actieve stoffen. Algensystemen zijn tot nu toe alleen onderzocht om er biobrandstoffen of zeer hoge waarde toevoegende voedingsstoffen uit af te leiden. Dit project biedt een unieke aanpak bij de ontwikkeling van een “hele gewas” bioraffinage-systeem met een focus op de ontwikkeling van basischemicaliën

Werkwijze

Activiteiten die voor dit project moeten gebeuren zijn 1) selectie van geschikte algensoorten, hun teelt op kleine schaal in foto-bioreactoren, medium optimalisatie, 2) opschalen naar vijverteelt in een nieuwe vijver die is aangelegd in het Delfzijl Chemie Park, 3)onderzoek van de cultuur-dynamiek (licht/donker, seizoensgebonden effecten, soorten identiteit en verschuivingen daarin), 4) optimaliseren van de oogstpraktijken, 5)Extractie van geselecteerde vetzuren, gevolgd door zuivering en opschaling, 6) omzetting in coating-componenten en 7) Integrale procesontwerp en economische aspecten. Naast bovenstaande activiteiten vinden er ook literatuurstudies, experimenteel onderzoek en economische modelleringen plaats.

Resultaten

  • De in het project gekweekte algen bleken in staat om, gedurende een zeer korte periode in het jaar, olie te produceren met een veel hoger linolzuurgehalte dan normaal.
  • Onder de geteste stresscondities is geen noemenswaardige invloed van licht en temperatuur gevonden op het linolzuurgehalte van de olie
  • Kosten van algenkweek zijn verlaagd door dure nutriënten te vervangen door goedkopere alternatieven, zonder noemenswaardige reductie van groei
  • Op dit moment zijn de kosten van algenkweek voor de winning van olie voor verven te hoog, ook bij verwaarding van de nevenstromen.

Publicaties