Project

Alstoemeria

Bij alstroemeria, een gewas dat geteeld wordt bij relatief lage temperaturen, is belichten in de winter noodzakelijk om knopverdroging te voorkomen en regelmaat in groei, kwaliteit en scheutontwikkeling te houden. Zonder belichting is winterproductie van alstroemeria niet of nauwelijks mogelijk.

Doelstellingen project

Dit project wil zich richten op het vaststellen van het optimum voor groeilicht in Alstroemeria, alsmede onderzoeken of de fotosynthese efficiëntie van de plant door LED belichting is te verbeteren.

 • Energiedoelstellingen
  • Electraverbruik voor belichten bij Alstroemeria bedroeg in 2011 gemiddeld ca. 126 KWh/m2.jaar, maar is naar verwachting inmiddels hoger.
  • Besparing door beter rendement van LED ten opzichte van SON-T is maximaal 20% op elektraverbruik.
  • Door vaststellen van kengetallen voor de aansturing van de belichting op basis van fotosynthese efficiëntie en lichtsombehoefte energie besparing mogelijk maken.
  • Verbetering van de fotosynthese efficiëntie door betere bladkwaliteit en betere licht/warmte balans. 
 • Doelstellingen lange termijn waarvoor dit onderzoek de basis biedt:
  Dit biedt in combinatie met lichtintegratie perspectief voor vervolgonderzoek naar verdere energiebesparing met als doelstelling 40% op elektraverbruik en 40% op warmte door toepassing van LED belichting, lichtintegratie, buitenlucht aanzuiging en intensief schermen). Totaal wordt op lange termijn dan een energiebesparing van 40% op het totaalverbruik voorzien. 
 • Nevendoelstellingen
  Verbetering van de bladkwaliteit en verlaging van de kostprijs verbeteren de concurrentiepositie van de Nederlandse Alstroemeria.

Aanpak en tijdspad

Binnen de teelt van Alstroemeria experimenteert het bedrijf Tesselaar Alstroemeria deze winter met de toepassing van LED groeilicht in Alstroemeria. Voor dit experiment is een proefvak ingericht met 6 LED lampen van Valoya (260 W). De gebruikte lampen bevatten een gedeelte verrood licht en blauw licht dat dichter tegen UV frequentie aanzit dan bij gangbare rood/blauwe LED belichting. De PAR output per wat is met 1,39 W/µmol lager dan SON-T. Verbeterd rendement van de lamp zal met deze lampen en dit spectrum niet mogelijk zijn. Dit moet goedgemaakt worden door verbeterde licht efficiëntie onder invloed van het spectrum dat beter aansluit bij de plantbehoefte en hogere lichtbenutting, dan wel fotosynthese efficiëntie verbetering. Het proefvak is omgeven met SON-T lampen. Voor dit onderzoek wordt dit proefvak vergroot naar een aaneengesloten vak van 12 Valoya LED lampen om de invloed van strooilicht te verkleinen. De lampen worden met korting van Valoya door de kweker aangeschaft.  Hierdoor ontstaan 2 behandelingen: SON-T en een hybride belichting van SON-T en LED verlichting met midden in het vak maximaal LED licht en minimaal SON-T licht. Doelstelling is om tenminste 50% van het spectrum kunstlicht uit LED licht te laten bestaan. De lichtintensiteit bedraagt in het SON-T vak 77 μmol/m².s.De lichtintensiteit en spectrum in de telvelden in het proefvak worden door simulatie en vervolgens meten vastgesteld en gelijk gemaakt.  Voor daglengte en belichtingsstrategie wordt de gangbare strategie op het bedrijf aangehouden.
Door de kweker worden productie en kwaliteit bepaald in telvakken in het proefvak en onder SON-T belichting in hetzelfde ras. Door Wageningen UR glastuinbouw worden hier de volgende waarnemingen aan toegevoegd.

 • Meting van lichtintensiteit in SON-T en proefvak.

 • Half uur beelden met een warmtebeeldcamera van het gewas voor bepaling van planttemperatuur gedurende de nacht (2 nachten per vak in november en december)

 • Blad fotosynthese metingen in de intensiteit tussen lineair en afvlakken op 6 tijdstippen per dag om invloed van licht, CO2 en temperatuur op de fotosynthese vast te stellen in november en december onder SON-T en LED belichting.

 • SPAD meting voor bepaling bladkleur in november en december in proefvak en onder SON-T.

De meetbox van de kasafdeling wordt bij een telvak in de SON-T behandeling geplaats zodat de lichtsom-temperatuur relatie op het bedrijf in beeld gebracht kan worden. Aangezien er op het bedrijf maar 1 temperatuur en 1 lichtsom wordt aangehouden kan geen inzicht verkregen worden in afwijking van de aangehouden licht temperatuur/relatie.
De waarnemingen door de kweker worden door Wageningen UR geborgd en alle data wordt door Wageningen UR geanalyseerd en geïnterpreteerd.
Daarnaast wordt een korte literatuurstudie uitgevoerd om de kengetallen voor Alstroemeria met onderzoek uit het verleden verder te onderbouwen. Hiermee wordt gedeeltelijk ondervangen dat het onderzoek maar in 1 ras wordt uitgevoerd. De teelt wordt begeleid door de vaste voorlichter van het bedrijf.

Resultaten

 • Informatie voor kengetallen die efficiënt belichten met lichtintegratie bij Alstroemeria mogelijk maakt.
 • Meer inzicht in de invloed van spectrum van kunstlicht op groei en ontwikkeling van Alstroemeria. 
 • Kennis over de invloed van LED en SON-T belichting op de planttemperatuur. 
 • Vakbladartikel 
 • Eindrapportage