Project

Alstroemeria: teelt van de toekomst, dichtbij

Door de geteste systemen te integreren zijn grote stappen te zetten in energiebesparing. De ondernemers realiseren zich dat, alle voordelen van de WKKs ten spijt, ze voorbereid moeten zijn op een toekomst zonder gas. Daarom ligt het ambitieniveau nu veel hoger: Een fossiel vrije en duurzame teelt van Alstroemeria, waarbij een integrale aanpak noodzakelijk is.

Om maximale energiebesparing te realiseren is het gebruik van full LED belichting belangrijk; aangezien Alstroemeria een relatief koude teelt is, zou er met LED belichting betere kwaliteit en hogere lichtbenutting mogelijk zijn. Daarnaast is de warmte van de huidige SON-T én hybride belichting nu vaak reden om te ventileren waardoor warmte en CO2 verloren gaat. Ook het beperken van energieverlies door intensief te schermen en bodemverdamping te minimaliseren door bijvoorbeeld een goed geïsoleerde substraatteelt draagt bij aan een lagere warmtebehoefte; door de warmte van de lampen en van de bodemkoeling te gebruiken kan de restwarmtevraag eenvoudig met latente warmte ingevuld worden.

Dit worden allemaal tevens onderdelen van een nieuw, klimaatneutraal teeltsysteem voor Alstroemeria. In dit systeem zal ook oog zijn voor integrale duurzaamheid: een substraatsysteem die een emmissieloze teelt vereenvoudigt maakt een verdere verduurzaming mogelijk; daarbij zal gekeken worden in welke mate de teelt- en klimaatfactoren de dynamiek van biologische bestrijders beïnvloedt.

Publicaties