Project

Alternatieve maatregelen IJsselmeervisserij

Voor de IJsselmeervisserij wordt jaarlijks een visserij-inspanningsadvies gegevens, gebaseerd op bestandsschattingen. Voor het jaar 2017 zou een reductie moeten plaatsvinden van 36% op de vangsten van brasem en blankvoorn. Dit advies is vertaald naar een reductie van 36% van staande netten en zegenvisserij. Hierdoor worden echter ook de vangsten van snoekbaars en baars sterk gereduceerd. Vraag is of er andere maatregelen denkbaar zijn die wel leiden tot een benodigde reductie van de vangsten van brasem en blankvoorn maar minder van baars en snoekbaars.

Schubvisbestanden in het IJsselmeer staan onder druk, met name blankvoorn en brasem. Voor het jaar 2017 is een vangstreductie noodzakelijk van 36%. Dit is vertaald naar een maatregel waarbij 36% minder staande netten en zegendagen mogen worden toegepast. Hierdoor worden ook de vangsten van snoekbaars en baars sterk gereduceerd en daarmee gaan inkomsten van vissers sterk omlaag. Vraag van het ministerie van LNV is of andere visserij beperkende maatregelen mogelijk zijn die hetzelfde effect hebben op reductie van blankvoorn en brasemvangsten maar die minder economische gevolgen hebben.

Publicaties