Project

Amazing Grazing II

Beweiden is een wezenlijk onderdeel van toekomstgerichte melkveehouderijbedrijven. In Amazing Grazing onderzoeken en onderbouwen we oplossingen voor inpassing van beweiden. Die vertalen we naar wetenschappelijke kennis, managementtools en concrete beweidingssystemen voor de praktijk. Amazing Grazing stimuleert daarmee de toepassing en ontwikkeling van beweiden in Nederland, als onderdeel van modern vakmanschap, nu en in de toekomst.

In de eerste fase van Amazing Grazing onderzoeken we mogelijke oplossingen, die we in veldproeven wetenschappelijk toetsen, onderbouwen en rapporteren. De veldproeven liggen op Dairy Campus, KTC Zegveld en PPO Vredepeel. De resultaten van de veldproeven vertalen we in zes kennisbouwstenen rond beweiden, die we in samenhang bekijken.

Op basis van de zes kennisbouwstenen worden in de tweede fase van Amazing Grazing managementtools, kennis en beweidingssystemen voor de praktijk ontwikkeld en getest. Deze ontwikkeling gebeurt in samenspel met partners en toetsing vindt plaats in praktijkproeven. De partners kunnen vervolgens de tools en kennis implementeren in de praktijk; Amazing Grazing ondersteunt dit proces.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met RUG/Campus Fryslân, PPS Precisielandbouw 2.0, PPS Ruwvoerproductie en Bodemmanagement, Feed4Foodure en Systeeminnovatie Veenweiden Beweiden. De uitvoerders zijn werkzaam bij Wageningen UR Livestock Research, Louis Bolk Instituut, Dairy Campus, KTC Zegveld en Wageningen University Leerstoelgroep Dierlijke Productiesystemen.

Figuur Amazing Grazing.PNG

Publicaties