Project

Ammoniakinbreng in internationale werkgroepen

Intro Met betrekking tot de emissies naar de lucht worden Europese onderhandelingen gevoerd in het kader van het Gotenburg protocol (onder de Convention of the Long Range Transboundary Air Polution, CLRTAP) en de National Emission Ceilings (NEC 2020) om tot internationale afspraken te komen over deze emissies, in het bijzonder van ammoniak. De besluitvorming en de onderhandelingen in Gotenburg vonden plaats in de periode 2010- 2011. In 2012 zijn nieuwe emissieplafonds afgesproken. Daarna zijn deze afspraken op Europees niveau ingebracht in het kader van de NEC. De werkgroepen onder Gotenburg en NEC hebben een structureel karakter en zullen de komende jaren nog  plaatsvinden.

Achtergrond:

Met betrekking tot de emissies naar de lucht worden Europese onderhandelingen gevoerd in het kader van het Gotenburg protocol (onder de Convention of the Long Range Transboundary Air Polution, CLRTAP) en de National Emission Ceilings (NEC 2020) om tot internationale afspraken te komen over deze emissies, in het bijzonder van ammoniak. De besluitvorming en de onderhandelingen in Gotenburg vonden plaats in de periode 2010- 2011. In 2012 zijn nieuwe emissieplafonds afgesproken. Daarna zijn deze afspraken op Europees niveau ingebracht in het kader van de NEC. De werkgroepen onder Gotenburg en NEC hebben een structureel karakter en zullen de komende jaren nog  plaatsvinden.

Het ministerie van IenM is ook betrokken bij de werkgroepen. Het ministerie van EZ is verantwoordelijk voor de technisch-inhoudelijke inbreng op het gebied van emissies uit de landbouw. Betrokkenheid van Nederland is van belang omdat Nederland wensen heeft voor de aanpak van stikstofproblematiek en in het bijzonder die van ammoniak.

Bij de besprekingen in internationaal verband is het nodig dat er experts zijn die de discussie voeren om de technisch-inhoudelijke inbreng van anderen te kunnen beoordelen en om de technisch-inhoudelijke inbreng vanuit de Nederlandse overheid goed onderbouwd naar voren te kunnen brengen. Dat betreft dan vooral de inbreng voor de aanpak van ammoniakemissies, waarvan de Nederlandse overheid wenst dat die internationaal navolging krijgt. Deze expertise is mede nodig om in internationaal verband tot goede afspraken te komen over de ammoniakemissies, zodat we in Nederland niet achteraf met eisen of normen worden geconfronteerd die, om welke reden dan ook, niet haalbaar zijn.

Doelstelling(en) van het onderzoek:

Doel van dit project is het leveren van een Nederlandse technisch/economische inbreng in internationaal verband op het gebied van stalinrichting en mesttoediening  en over mogelijke maatregelen ten aanzien van stikstof in het algemeen en ammoniak in het bijzonder.

Publicaties