Project

Analyse BLO

De WOT-Natuur en Milieu draagt bij aan de rapportages over de stand van zaken in de beleidsuitvoering en nieuwe ontwikkelingen rond het natuurbeleid, die de Wet Natuurbescherming in het kader van de Natuurplanbureaufunctie vereist. De rapportage relevant voor dit project is de Balans van de Leefomgeving uitgegeven door het PBL.

Dit project van de WOT-Natuur en Milieu (WOT N&M) draagt bij aan thema Natuur van de Balans van de Leefomgeving van het PBL. In dit project verzamelen we bestaande kennis en informatie en doen aanvullende analyses over de volgende beleidsrelevante onderwerpen: de biodiversiteitsdoelstellingen van de CBD en de EU en de post 2020-doelstellingen, de stikstofcrisis en het klimaatakkoord. Daarnaast actualiseren we de WOT-indicatoren voor de Digitale Balans en het Compendium over: natuurkwaliteit, realisatie van het natuurnetwerk, ruimtelijke samenhang en milieucondities. De Balans van de Leefomgeving verschijnt in september 2020.

Publicaties