Project

Analyse van de bestandswijzigingen in IJsselmeer en Markermeer

De bestanden van snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem op het Ijsselmeer en Markermeer worden bevist. Het ministerie van EZ wil zicht houden op de ontwikkelingen in deze bestanden en de visserij erop.

In 2013 zijn vangst- en visserijadviezen voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem gegeven. Deze adviezen zijn gebaseerd op ontwikkelingen in de bestanden in de wetenschappelijke survey op het IJsselmeer en Markermeer, en op basis van informatie vanuit de visserij. Alle vier bestanden vertoonden een neergaande trend in 2010-2012, vergeleken met de vijf jaar eraan voorafgaand. In 2014 zal de bestandsontwikkeling geanalyseerd worden en vergeleken worden met de resultaten uit 2013, om zodoende een vinger aan de pols te houden van de dynamische toestand van de commerciele bestanden op de meren.

Deliverables

Rapport met analyse van de bestandsontwikkelingen van schubvis (snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem) op het IJsselmeer en Markermeer.

Publicaties