Project

Analyse van satellietdata van Bonaire, Saba en St. Eustatius

In dit project zal gepoogd worden om nodige satellietdata van de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius te verkrijgen, het lieft 'Wordview 2' of 'RapidEye', om de data te analyseren die te maken hebben met vegetatie-indexen en de oppervlakkige mariene zone.

Doelstelling

Twee eerdere projecten zijn belangrijk voor dit project: Een project waar een eerste inventarisatie gemaakt werd van de belangrijkste terrestrische natuurwaarden van Bonaire en  een project dat de grootte en gezondheid van de mangroven in Lac Baai bepaalde met behulp van satelliet-data. In het eerste project zijn de habitatvereisten voor soorten gelinkt aan de vegetatie-kaarten van Bonaire. Inhet tweede project zijn satellietdata gebruikt om de distributie en gezondheid van mangrovensoorten in kaart te brengen. In het huidige project zal meer satellietdata gebruikt worden om de waarschijnlijke distributie van soorten op de drie eilanden te modelleren. In dit project zullen de bestaande vegetatiemappen gebruikt worden voor ijking en zal onderzocht worden hoe belangrijke soorten gelink kunnen worden aan satellietdata.

Werkwijze

  • Verbinden van vegetatiemappen
  • Beschrijven van habitatvereisten van doelsoorten
  • Als voorbeeld Leefgebieden koppelen aan habitatvereisten van een soort met behulp van niche-modellering.
  • Het ontwikkelen van een waarschijnlijkheidskaart voor soorten, om mogelijke bedreigingen uit te sluiten.

Resultaten

Een van de belangrijkste conclusies van dit onderzoek is dat er een 'hoge resolutie digitaal terrein model' nodig is om de sattelietbeelden te corrigeren om de huidige classificatieresultaten te verbeteren. Vanwege de steilheid van Saba en Sint Eustatius zijn op de sattelietfoto's altijd grote gebieden met sterke schaduw te zien. Om de kleuren van deze schaduwgebieden te corrigeren is het essentieel om precieze hoogtegegevens te heben. Met behulp van stereo-beelden van de voormalige topografische dienstverlener (KLM Aerocarto) kunnen dergelijke gegevens worden verkregen.