Project

Analyseren AIS data voor gebruik van de zee

Het project is gericht op het verkrijgen van inzicht in het gebruik van AIS-gegevens voor ruimtelijke ordening, benthische effect, vissen gedrag. En een beter begrip van het gebruik van de zee door meerdere groepen gebruikers.

Resultaten

Bijeenkomsten met MARIN zijn gehouden voor het aangaan van mogelijke samenwerking.

Zie ook