Project

Analyseren financieringscasussen met agro-accountants (KD-2016-027)

Deze kennisvraag is o.a. bedoeld om in de verkennende fase met agro-accountants en banken de fundamentelere kennisvragen rond financiering in de landbouw scherp te krijgen. Door vanuit concrete geanonimiseerde cases aangereikt door agrarische accountantskantoren inzichtelijk te krijgen met welk type investeringsplannen ondernemers met goede, rendabele investeringsplannen vastlopen in de financiering, krijgt het ministerie een scherper beeld waar op het gebied van financiering de problemen zitten. Daarbij wordt mede bekeken of het gaat om een generiek probleem of een uitzondering.

Deze kennisvraag is o.a. bedoeld om in de verkennende fase met agro-accountants en banken de fundamentelere kennisvragen rond financiering in de landbouw scherp te krijgen. Vanuit concrete geanonimiseerde casussen aangereikt door agrarische accountantskantoren en banken moet duidelijk worden met welk type investeringsplannen ondernemers vastlopen in de financiering van hun plannen. Deze casussen worden met de inbrengers en mensen van het ministerie tijdens een workshop bediscussierd. Hierdoor krijgt het ministerie een scherper beeld waar op het gebied van financiering de problemen zitten. Daarbij wordt mede bekeken of het gaat om een generiek probleem of een uitzondering.

Publicaties