Project

Analysis tagging experiments: seasonal growth patterns

<p>IMARES has a large data set of mark-recapture experiments of<br />fish species which will be made available in FRISBE in 2014 (see application<br />Ingeborg de Boois). The software to analyse the data, which is available as<br />PASCAL programs, needs to be consolidated and updated in R to allow efficient<br />processing of the data.</p>


Gegevens van gemerkte vissen leveren belangrijke informatie over de beweging en levensgeschiedenis van vissen en ruimtelijke (bestands) structuren van ge-exploiteerde vispopulaties. Kennis van merk experimenten moet gecontinueerd worden binnen IMARES als wetenschappers met pensioen gaan. IMARES heeft een grote databank met gegevens over gemerkte vissen die in 2014 beschikbaar gemaakt gaan worden in de database FRISBE. De software om deze gegevens te analyseren, geschreven in PASCAL programma’s, moet ook omgezet worden in modernere programma’s als R om een efficiënt gebruik van deze gegevens te garanderen.

In het project zullen R-scripts voor het schatten van parameters voor migratie, groei en mortaliteit van gemerkte vissen, inclusief grafische resultaten, worden ontwikkeld op basis van de bestaande PASCAL programma’s. Platvis zal hiervoor als voorbeeld dienen. Resultaten van de R-scripts voor schol zullen worden vergeleken met de resultaten van de PASCAL analyses. Groeiontwikkelingen zullen per jaar en per maand worden geanalyseerd voor verschillende lengteklassen van mannetjes en vrouwtjes schol, bot en tong.

De database en analyses zullen worden gebruikt in het onderzoeksproject FISHCONNECT, modellering van ruimtelijke dynamica van platvis en transponder experimenten zullen naar verwachting toegepast worden in toekomstig onderzoek rond de effect studies van windmolenparken en infrastructurele veranderingen in rivieren.

Deliverables

- Rscript for analysis migration, growth, mortality parameters

- Manuscript on seasonal growth patterns in flatfish

Publicaties