Project

Animal Change - AF-EU-15029

In het Europese project AnimalChange worden de effecten van veehouderij op de uitstoot van broeikasgassen voorspeld in samenhang met andere milieu-variabelen en (sociaal) economische factoren. Op dierniveau, boerderijniveau en landschapsniveau worden scenariostudies uitgevoerd voor verschillende managementopties. Hierbij wordt zowel het effect op omgeving als op economie vastgesteld.

De resultaten zijn van nut voor overheid, industrie en de agrarische sector (de boeren) en dragen bij aan een concurrerende en duurzame veehouderij. Het project is in 2011 gestart en gaat door tot 2015. De resultaten van workshops, literatuurstudies en modellering worden gepubliceerd op www.animalchange.eu.

Publicaties