Project

Aquacross (behoud biodiversiteit en ecosysteemdiensten)

AQUACROSS wil bijdragen aan het tot stand brengen van de afname van biodiversiteit in aquatische ecosystemen (zowel zoet als zout water) en is gericht op het realiseren van duurzame voorziening van ecosysteemgoederen en -diensten.

AQUACROSS zal relevante kennis ontwikkelen voor ecosysteem-gericht beheer door het ontwikkelen van het benodigde conceptuele raamwerk als ook de concrete integrale beheerstrategieen. Dit allemaal gericht op het realiseren van de doelstellingen van de Europese Biodiversiteit Strategie.

Publicaties