Project

Aquaculture and agricultural potential in salinizing regions

In veel landen over de wereld wordt geworsteld met het optimaliseren van landbouw en aquacultuur productie areaal. Een groot aantal gebieden zijn momenteel onderhevig aan salinisatie hetgeen resulteert in een reductie van beschikbaar areaal voor zoetwaterproductie. Er is hierdoor behoefte aan een verdere ontwikkeling van raamwerken om de productiviteit van aquacultuur (zoet versus zout) en landbouwproductie te koppelen. Hiermee kunnen vraagstukken voor efficiënter ruimte gebruik beter beantwoord worden.

De ontwikkeling van raamwerken/modellen om te kunnen kiezen tussen verschillende aquacultuur productie scenario’s zijn eerder ingezet. Echter de koppeling tussen gewas productie en aquacultuur is nog niet ontwikkeld. Eenvoudige modellen om het productiviteit en areaal in veranderende (saline) omgevingen in kaart te brengen moeten nog ontwikkeld worden om een snelle screening in verschillende delen van de wereld mogelijk te maken (tool voor toepasbaarheid in coping studies). Daarnaast kunnen deze tools worden gebruikt voor de verbetering van de beoordeling van Building with Nature principes in zoute gebieden. 

Deze studie zal daarom:

  • Identificeren wat bruikbare raamwerken zijn voor aquacultuur (en agri-productie)
  • Ontwikkelen van eenvoudige modellen om het areaal en de productiviteit in veranderende zoute productie omgeving te bepalen.

Dit wordt de jaren erna door ontwikkeld tot volwaardige toepasbare modellen op grotere schaal. en getest in case studies in CGIAR A4NH flagship ‘Healthy Food systems’ gebieden

Publicaties