Project

Aquacultuur

‘Kennisdoorstroming Aquacultuur’ Aquacultuur – Themadagen en bouwstenen curriculumontwikkeling zoute aquacultuur voor MBO

De doelstelling van het project is het aanleveren van bouwstenen voor het ontwikkelen van lesmateriaal voor specialist dierhouderij zoute aquacultuur. Hierin worden aspecten behandeld noodzakelijk om een dierlijke productiecyclus duurzaam, technisch en economisch uit te voeren.

Met dit project beogen de aanvragende partijen:

-      docenten handvatten aan te reiken voor onderwijs een dierlijke productiecyclus duurzaam, technisch en economisch goed uit te voeren;

-      docenten en studenten in de aquacultuur de mogelijkheid te bieden kennis te maken met actuele onderzoeken die IMARES uitvoert op het gebied van aquacultuur.

De onderwijsbehoefte betreft kennis over zoute aquacultuur voor onderwijs op MBO niveau. De opleiding en studierichting die behoefte heeft aan bouwstenen curriculumontwikkeling zoute aquacultuur is de opleiding specialist dierhouderij zoute aquacultuur die in september 2014 van start gaat aan het Edudelta College in Goes. De docenten die deze opleiding gaan geven hebben geen achtergrond in de zoute aquacultuur. Door middel van het organiseren en verzorgen van themadagen voor zowel docenten als studenten op schoollocatie kan de kennis van docenten worden vergroot. Daarnaast komt kennis over zoute aquacultuur beschikbaar voor de andere AOC’s in Nederland die bezig zijn met aan aquacultuur gerelateerde onderwerpen. De onderwerpen gericht op schaal en schelpdieren worden aan het begin van het project in overleg met alle aanvragende partijen vastgesteld.

Deliverables

Bouwstenen voor curriculumontwikkeling en lesmateriaal voor aquacultuur n.a.v. behoefte vanuit onderwijs en bedrijfsleven. De overdracht van kennis zal worden bewerkstelligd door middel van het organiseren van themadagen, excursies en practica.

Publicaties