Project

Aquaoptima

Voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse viskweek moeten efficiëntie verbeteringen en kostenbesparingen gerealiseerd en innovatievermogen verbeterd worden. Dit doel staat centraal in aquaoptima: een langlopend project dat in 2011 is gestart en in 2014 zal worden afgerond.

Doelstelling

Om de concurrentiepositie van de Nederlandse viskweeksector te verbeteren, is een juiste afstemming nodig van productievolume, prijs en kwaliteit. Het ministerie van EL&I laat de komende jaren onderzoek doen naar het optimaliseren van de viskweek in gesloten recirculatiesystemen (RAS).

Dit project geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe kunnen de huidige RAS gemoderniseerd worden om systemen beter te laten functioneren, de productiekosten verder te verlagen en de afvalstromen terug te brengen? 
  • Hoe kunnen viskwekers hun producten beter laten aansluiten op de behoeften van afnemers en zo de marktpositie van de Nederlandse kweekvis verbeteren?

Beoogd resultaat

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan de beleidsdoelstelling van het ministerie van EL&I inzake de versterking van de aquacultuursector in Nederland en sluiten ook aan bij het Europese beleid.

In 2013 zullen de volgende producten worden opgeleverd:

  1. Een enquĂȘte en literatuurstudie rond (toekomstige) ontwikkelingen in RAS.
  2. Een rapport over het onderzoek naar de optimalisatie van RAS
  3. Een rapport over het onderzoek naar broomfenolen, inclusief de marktperspectieven.

Werkwijze

Activiteiten:

  • Modernisering RAS 
  • Optimalisatie productkwaliteit, waaronder problematiek grondsmaak.