Project

Authenticiteit dierlijke mest

Het project Authenticiteit dierlijke mest spitst zich toe op het beschikbaar maken van gevalideerde analysemethoden ter onsteuning van de opsporing van mestfraude in de brede zin van het woord.

Aanpassingen in de regelgeving en inzichten in de praktijk vragen een proactieve houding met betrekking tot de opsporingstechnieken en beschikbare analysemethoden. Dit project wordt uitgevoerd in nauwe samenspraak met de NVWA.

Publications