Project

Authenticiteit dierlijke mest

Het project Authenticiteit dierlijke mest spitst zich toe op het beschikbaar maken van gevalideerde analysemethoden ter onsteuning van de opsporing van mestfraude in de brede zin van het woord.