Project

Autograssmilk

Er is een duidelijke toename van het gebruik van automatische melksystemen (AMS) in de Europese veehouderijsector. Deze toename gaat gepaard met een afname in weidegang. Door de afname in weidegang bij het gebruik van AMS gaan de economische en andere voordelen van weidegang verloren.

Doelstellingen project

Het doel van het Europese project AUTOGRASSMILK is het ontwikkelen en implementeren van verbeterde duurzame landbouwsystemen die het weiden van melkkoeien combineren met AMS, en die zijn afgestemd op melkveehouderij in verschillende regio's in Europa.

Aanpak en tijdspad

AUTOGRASSMILK bestaat uit vijf samenhangende werkpakketten:

  1. Optimale voerstrategieën
  2. Nieuwe technologieën
  3. Verhoging van de duurzaamheid
  4. Economische optimalisatie
  5. Kennisverspreiding.

De looptijd van het project is 1 januari 2013 - 31 december 2015.

Resultaten

AUTOGRASSMILK is door de PPS Duurzame Zuivelketen benoemd als belangrijk project. Binnen Nederland wordt nieuwe kennis gegenereerd t.b.v. verdere ontwikkeling van ‘Smart Dairy Farming’, namelijk precisiebeweiding; sensoren; koeactiviteit in relatie tot weidegang, graslandmanagement, diergezondheid en vruchtbaarheid; duurzaamheid van AMS en weidegang inclusief economische aspecten.

Publicaties