Project

Autonome robots voor agri-food toepassingen

Dit project heeft tot doel om kennis te ontwikkelen voor lerende en zelflerende robot systemen zodat ze hun werk kunnen doen in dynamische ongestructureerde omgevingen. Deze situaties doen zich voor waar er veel robot, mens, plant en dier interactie is. Focus is op technologie en ethische en sociale aspecten van robot innovatie in reele omgevingen. 

Bij het ontwikkelen van autonome robots spelen maatschappelijke en sociale waarden een belangrijke rol. Ook is het belangrijk rekening te houden met de eisen die de dynamische omgeving van planten, obstakels en dieren opleggen. Door dit mee te nemen in het ontwerpproces, wordt dit een value sensitive design. De maatschappij en de technologie moeten veranderen om van de innovatie een succes te maken. Deze co-evolutie betrekt ook de voorkeuren van de eindgebruikers van de zelflerende robots. De technische innovatie is gekoppeld aan sociale innovatie, waarbij we kunnen bijdragen aan de maatschappelijke en business doelen.

Vanuit het technologieperspectief is het nodig om zelflerende en lerende robots te ontwikkelen, op basis van data gedreven en data hongerige lerende algoritmen. Denk hierbij aan deep reinforcement learning en ook aan methoden die veel sensordata nodig hebben om robotacties uit te voeren. Voor het autonoom navigeren worden algoritmes gebruikt die van services gebruik maken die data uitwisselen.

Publicaties