Project

BENTHIS

It is widely recognised that fisheries management need to take account of the interactions between the fisheries and the supporting ecosystem and therefore the European Union adopted the ecosystem approach to fisheries management as the leading principle. The Marine Strategy Framework Directive (MSFD: Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008) provides the framework for an integrated approach to managing human activities in the marine environment. The MSFD requires a set of indicators of Good Environmental Status of which the descriptors for Sea Floor Integrity, Food webs and Biological Diversity are directly relevant to the objective of this call to integrate the benthic ecosystem in fisheries management.

Benthische ecosystemen spelen een belangrijke rol in het functioneren van marine ecosystemen. Verstoren van de benthische zone door de visserij veroorzaakt naast ecologische schade  waarschijnlijk ook een verminderde visvangst.  De meest gebruikte visserijsystemen op het continentale plat worden over de zeebodem getrokken en veroorzaken schade. Dit project levert voor het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU de benodigde kennis om visserij mogelijk te maken die het benthische ecosysteem spaart.

Dit project test met modellen de economische prestaties van nieuwe innovaties om schade aan benthische ecosystemen door visserij te beperken. De empirische data die nodig zijn voor het BENTHIS assessment model, worden in samenwerking met de visserijindustrie verzameld. De modellen die in het eerste deel van dit project al zijn ontwikkeld, worden gebruikt in 5 case studies: Noordzee, Baltische zee, Western Waters, Adriatische zee en de Zwarte zee. Ook wordt een model ontwikkeld om te begrijpen welke prikkels het gebruik van vistuig dat minder schade veroorzaakt stimuleren.    

Publicaties