Project

BENTHIS: impact van sleepnetten

Het Europese onderzoeksproject BENTHIS bestudeert de impact van sleepnetten op de zeebodem en alle dieren die op of in de zeebodem leven.

Doelstelling

Benthische ecosystemen spelen een belangrijke rol in het functioneren van marine ecosystemen. Verstoren van de benthische zone door de visserij veroorzaakt naast ecologische schade  waarschijnlijk ook een verminderde visvangst.  De meest gebruikte visserijsystemen op het continentale plat worden over de zeebodem getrokken en veroorzaken schade. Dit project levert voor het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU de benodigde kennis om visserij mogelijk te maken die het benthische ecosysteem spaart.

Plan van aanpak

Dit project test met modellen de economische prestaties van nieuwe innovaties om schade aan benthische ecosystemen door visserij te beperken. De empirische data die nodig zijn voor het BENTHIS assessment model, worden in samenwerking met de visserijindustrie verzameld. De modellen die in het eerste deel van dit project al zijn ontwikkeld, worden gebruikt in 5 case studies: Noordzee, Baltische zee, Western Waters, Adriatische zee en de Zwarte zee. Ook wordt een model ontwikkeld om te begrijpen welke prikkels het gebruik van vistuig dat minder schade veroorzaakt stimuleren.      

Resultaten (beoogd)

  • Manuscript over de economische aspecten van technologische innovaties om effecten van visserij op ecosystemen te beperken (2016)
  • Manuscript over de technologische innovaties die effecten van visserij op ecosystemen beperken (2017)
  • Gedocumenteerd framework om de economische prestaties van alternatief vistuig te kunnen analyseren (2014)
  • Rapport met relevante theorie over investeren en de mogelijkheden van toepassing ervan in de visserij. Hierin staan ook belangrijkste factoren die zijn vastgesteld om het investeringsgedrag van vissers te beïnvloeden (2014)
  • Overzicht van management maatregelen (2014)
  • Rapport over de ontwikkeling en toepassing van beslissingsondersteunende systemen (2015)
  • Rapport over  de evaluatie van managementstrategie en de testresultaten van de beslissingsondersteunende systemen en expertsystemen (2017)
  • Rapport over technologische innovaties en management scenario’s om de gevolgen van visserij op het benthische ecosysteem  te beperken en de socio-economische gevolgen in de regionale zeeën (2016)

Publicaties