Project

BIOCORE: productie van biobrandstoffen, chemicaliën en materialen uit tweede generatie biomassa

<p>Demonstratie van bioraffinage van agro-residuen op pilot schaal tot energie, chemicaliën en materialen is tot dusver slechts beperkt of alleen in deelstappen uitgevoerd.</p>

Het is daarom belangrijk om significante vooruitgang te maken in de ontwikkeling van geavanceerde lignocellulose bioraffinage die gebruik maken van verschillende non-food grondstoffen zoals speciale biomassagewassen, residuen en hout. Bovendien is het van groot belang dat geavanceerde bioraffinage processen worden opgezet om de gehele keten te helpen met het ontwikkelen van de meest geschikte en efficiënte processen die een aantal producten zullen produceren, zoals 2e generatie (2G) biobrandstoffen, biobased chemicaliën en materialen.

Het EU project BIOCORE zal een analyse maken van de industriële haalbaarheid van een bioraffinaderijconcept dat het afval van graanproducten (tarwe en rijsstro), houtresiduen en houtige korte rotatiegewassen (populier) in een breed spectrum van producten kan verwerken, waaronder 2e generatie biobrandstoffen, chemische tussenstoffen, polymeren en materialen.

Door de ontwikkeling van uiteenlopende polymeerblokken zal BIOCORE laten zien hoe 70% van de polymeren die we vandaag gebruiken uit biomassa kunnen worden gewonnen.

BIOCORE zal een lignocellulose bioraffinage opzetten waar duurzame verwerking van landbouwresiduen als bijvoorbeeld graan- en rijststro, SRC hout- (populier) en loofhout residuen worden omgezet in 2G biobrandstoffen, bulkchemicaliën, polymeren, speciale moleculen, warmte en energie. Verschillende bioraffinage-ketens, van grondstoffen tot eindproducten, zullen worden gedemonstreerd op een industriële pilot-schaal.

Plan van Aanpak

BIOCORE draait van 1/3/2010 tot 1/3/2014. Het is een bioraffinageconcept dat gebruik maakt van diverse werkpakketten. Wageningen UR Food & Biobased Research is een van de werkpakketleiders en maakt deel uit van het uitvoerend management team.

Resultaten

In 2012 is binnen het EU BIOCORE project verder gewerkt aan de organosolv fractionering van lignocellulose (stro) die reeds is gedemonstreerd op pilot schaal. Alternatieve grondstoffen (o.a. hout) worden nu geëvalueerd. De cellulose is geschikt voor depolymerisatie en conversie naar chemicaliën en biofuels (hexitolen, glucose, xylitol en ethanol). Stro lignine is gebruikt voor het vervaardigen van bouwstenen voor houtlijmen en PUR-schuim en -coatings. De synthese van biobased isocyanaten is niet succesvol gebleken en alternatieve routes worden bekeken. Op labschaal is een biobased weekmaker door WUR-FBR ontwikkeld en succesvol getest in een PVC-folie. Gasstripping en selectieve adsorptie kan worden gebruikt om de productie en scheiding van isopropanol in een IBE (isopropanol, butanol, ethanol) fermentatie aanzienlijk te verhogen. 

Meer informatie is te vinden op de UK site en op de Project website en Lignin Platform.

Publicaties