Project

BIOSTEP

Het overkoepelende doel van BioSTEP is het bevorderen van verantwoorde en participatieve sturing die het algemene publiek (burgers en eindgebruikers) en belanghebbenden (beleidsmakers, wetenschappers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, enz.) betrekt in een open en geïnformeerde dialoog over de bioeconomie.

Publicaties