Project

BIOVOICES

BIOVOICES is een 3-jarig project dat onderzoekers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties betrekt om bio-based producten en applicaties te commercialiseren.

Om de uitdagingen voor duurzame bio-based producten op te lossen en het maatschappelijk draagvlak te vergroten, ontwikkelt BIOVOIVES een platform en een actieplan met de voorwaarden en processen voor vermarkting. Hiervoor worden 70 co-creatie bijeenkomsten in Europa (6 in Nederland) georganiseerd. Wetenschappelijke kennis wordt ontwikkeld op basis van inzichten uit de transitie- en innovatietheorie en sociale innovatie. Belangrijke applicaties in Nederland zijn bio-based verpakkingen en constructie materialen.

Voor meer informatie: https://www.biovoices.eu/

Publicaties