Project

BIOVOICES

BIOVOICES is een 3-jarig project dat onderzoekers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties betrekt om bio-based producten en applicaties te commercialiseren.