Project

BLEUfeed

Tot nu toe werd er aangenomen dat blauwe wijting tijdens de paaiperiode niet foerageert. Dit is een belangrijke aanname, maar recente voorlopige resultaten van Russisch onderzoek geven aan dat in ieder geval een deel van de blauwe wijting wel voedsel verzameld op de paaigrond ten westen van de Britse eilanden. Het is belangrijk om dit verder te onderzoeken omdat het van directe invloed is op het paaigedrag en de migratie patronen naar de paaigronden van de blauwe wijting. De akoestische survey voor het bepalen van de paaibiomassa van blauwe wijting vindt plaats op de paaigronden en om deze survey goed te kunnen plannen en de akoestische resultaten goed te kunnen interpreteren is goed kennis van het gedrag belangrijk.

Het doel van dit project is het verzamelen van kennis over het foerageer gedrag van blauwe wijting in relatie tot het paaigedrag. De belangrijkste vragen zijn; 1) wat zijn de belangrijkste prooisoorten? en 2) welk deel van de populatie foerageert tijdens de paaiperiode?

In 2006 zijn Ierse collega’s gestart met het verzamelen van maaginhouden, maar deze data is tot nu toe nog niet gepubliceerd. Tijdens de Blauwe wijting survey (BWHTS) in 2014 zal Nederland maaginhouden en gonaden verzamelen. Ook andere deelnemende naties worden gevraagd om monsters te verzamelen. De gonade ontwikkeling zal via histologische preparaten bepaald worden. Maaginhouden en –vulling zal gerelateerd worden aan lengte, leeftijd en gonade ontwikkeling. Samen met de verzamelde akoestische gegevens zal dit een beter inzicht geven in het foerageer gedrag van blauwe wijting.

Publicaties