Project

BOGO coordinatie en communicatie

Het doel van het BOGO-thema is kennisdoorstroom vanuit DLO-onderzoek (BO) richting groen onderwijs te realiseren, op basis van de kennisbehoefte van docenten, studenten, bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties, passende binnen de groene beleidsdoelen. De onderzoekers leveren in de BOGO-projecten bouwstenen aan voor gewenste onderwijsproducten.

Binnen het thema worden diverse kennisverspreidingsprojecten uitgevoerd op het gebied van agro, natuur en regio. De volgende producten zijn mogelijk: gastcolleges, scholingsdagen voor docenten, masterclasses en bouwstenen voor curriculumontwikkeling en lesmateriaal. Het ministerie van Economische Zaken stelt in 2015 voor het BOGO-thema 805.000 euro (incl. btw) ter beschikking.

Deliverables

De BOGO-themacoördinatie levert de volgende output op:

  • Jaarrapportage BOGO-thema 2014;
  • Twee monitoringsrapportages (inclusief tussentijdse realisatiecijfers);
  • Diverse notulen vergaderingen, overleg en overige bijeenkomsten.

Publications