Project

BPM - ACTION ontwikkelt plantaardige acrylaten en styreen

Het Biobased Performance Materials (BPM) programma werkt aan nieuwe bio-polymeren (grondstoffen voor bio-kunststoffen) en aan toepassingsgericht onderzoek om de eigenschappen van bio-kunststoffen te verbeteren. BPM - ACTION is één van de negen onderzoeksprojecten waarin kennisinstellingen en bedrijven samenwerken als BPM partners in science. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van efficiënte biobased synthese routes naar acryl- en styreen-monomeren voor toepassing in verpakkingsmaterialen, piepschuim, lijmen en kitten, coatings en optische vezels.

Doelstelling

Binnen ACTION worden efficiƫnte biobased syntheseroutes ontwikkeld naar acryl- en styreen-monomeren. Toepassingen zijn verpakkingsmaterialen, piepschuim, lijmen en kitten, coatings en optische vezels. Uitgangspunt zijn agrorestromen met suikers of eiwitten, die vrijkomen bij de productie van biobrandstoffen.

Plan van Aanpak

De aanpak voor 2013 bouwt voort op de ingezette werkzaamheden in 2012.  Dat houdt met name in:
  • Voortzetting van de karakterisering van het PAL-enzym.
  • Testen van het PAL-enzym voor de deaminering van aromatische aminozuren en de isolatie en karakterisering van reactieproducten.
  • Optimalisatie van de isomerisatie van de beoogde suikerderivaten (itaconic acid)
  • Testen van heterogene katalysatoren voor de ethenolyse van de verkregen zuren en esters uit aminozuren en suikers.
Glasvezel ACTION
Glasvezel ACTION

Resultaten (beoogd)

Aan het eind van het project zal een aantal nieuwe biobased acryl- en styreen-monomeren op pilotschaal zijn gemaakt. Deze zijn in een aantal toepassingen getest (zoals verpakkingsmaterialen, piepschuim, lijmen en kitten, coatings en optische vezels). Bedrijven zullen de ontwikkelde producten naar verwachting op commerciƫle schaal gaan produceren.

In juni 2013 en december 2013 zullen technisch inhoudelijke voortgangsrapportages uitkomen. Presentatie van onderzoeksresultaten van Wageningen Universiteit en FBR op minimaal een congres.