Project

BPM - BIOCRES ontwikkelt composietharsen met biopolymeren

Het Biobased Performance Materials (BPM) programma werkt aan nieuwe bio-polymeren (grondstoffen voor bio-kunststoffen) en aan toepassingsgericht onderzoek om de eigenschappen van bio-kunststoffen te verbeteren. BPM - BIOCRES is één van de negen onderzoeksprojecten waarin kennisinstellingen en bedrijven samenwerken als BPM partners in science. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van composiet harsen gebaseerd op (styreen-vrije) onverzadigde polyesters voor toepassing in hoogwaardige composiet producten zoals windturbine bladen, treinstellen, scheepsrompen, auto-onderdelen, verkeersborden etc.

Doelstelling

Binnen BIOCRES worden composietharsen ontwikkeld gebaseerd op (styreen-vrije) onverzadigde polyesters. Toepassingen van deze composietharsen zijn bijvoorbeeld windturbinebladen, treinstellen, scheepsrompen, auto-onderdelen en verkeersborden. Een technologie wordt ontwikkeld om op een efficiënte manier suikers om te zetten in bouwstenen. Die kunnen gebruikt worden als monomeren voor onverzadigde polyesters. Daarnaast beoogt het project een alternatief te ontwikkelen voor styreen als reactieve verdunner in composietmaterialen, door gebruik te maken van reactieve verbindingen verkregen uit plantaardige oliën.

Plan van Aanpak

Het BIOCRES-consortium bestaat uit partners uit de hele keten van composietharsen: Leveranciers van grondstoffen (COSUN, Cargill, Calendula Oil), een harsproducent (Nuplex) en een producent van eindproducten (NPSP). Kennisinstellingen Wageningen UR en Rijksuniversiteit Groningen zorgen voor de ontwikkeling van de nieuwe harssystemen en reactieve verdunners. Op het lab ontwikkelde producten worden door Nuplex en NPSP getest op geschiktheid voor de praktijk.

Resultaten (beoogd)

Uit het project zal een aantal nieuwe styreenvrije composietharsformuleringen ontstaan, gebaseerd op onverzadigde polyesters uit biobased bouwstenen. Deze nieuwe producten bieden een nieuwe afzetmarkt voor producenten van suikers en plantaardige oliën, en zijn een waardevolle aanvulling voor composiettoepassingen waar het gebruik van bio-gebaseerde materialen een meerwaarde biedt.