Project

BPM - ChitoSmart: Verpakking met antibacteriële werking

Het Biobased Performance Materials (BPM) programma werkt aan nieuwe bio-polymeren (grondstoffen voor bio-kunststoffen) en aan toepassingsgericht onderzoek om de eigenschappen van bio-kunststoffen te verbeteren. BPM - ChitoSmart is één van de negen onderzoeksprojecten waarin kennisinstellingen en bedrijven samenwerken als BPM partners in science. Er wordt gewerkt aan verbetering van al in chitosan aanwezige antimicrobiële en antischimmeleigenschappen en verwerking van deze chitosan-derivaten in coatings of in nieuwe materialen en verpakkingen.

Doelstelling

ChitoSmart beoogt verbetering van al in chitosan aanwezige antimicrobiële en antischimmeleigenschappen en verwerking van deze chitosan-derivaten in coatings of in nieuwe materialen en verpakkingen.

Chitosan is een van chitine afgeleide stof. Chitine wordt uit de schaal van krabben en garnalen gewonnen. Maar het komt ook voor in champignons en andere schimmels, of uit biomassa die overblijft na fermentatie. Chitosan doodt bacteriën en schimmels.

Plan van aanpak

De aanpak voor 2013 bouwt voort op de ingezette werkzaamheden in 2012. Voor de verschillende onderzoekpartners houdt dat in:

  • FBR: voortzetten van het onderzoek naar beoogde modificatie van chitosan. Verder karakterisering van grondstoffen en gemodificeerde monsters; Voortzetten van het onderzoek naar de verwerking van chitosan tot films en coatings.
  • TNO: voortzetten van het opzetten van meetmethoden en het testen van de antimicrobiële activiteit van natief chitosan en derivaten, en van chitosan-bevattende films en coatings.
  • AFP: ondersteunen bij het onderzoek naar de verwerking van chitosan tot films en coatings; Ondersteuning bij het definiëren van de vereiste eigenschappen van chitosan-derivaten voor geselecteerde toepassingen.
  • Heinz: ondersteunen bij het definiëren van de vereiste eigenschappen van chitosan-derivaten voor geselecteerde toepassingen.
  • Nippon Suisan: karakteriseren en beschikbaar stellen van de grondstoffen aan kennisinstellingen; Analyseren van gemodificeerde chitosan-monsters wat betreft tot toxicologische en (voedsel)veiligheid aspecten; Ondersteunen bij het definiëren van de vereiste eigenschappen van chitosan-derivaten voor geselecteerde toepassingen.

Resultaten(beoogd)

Het project zal uiteindelijk een aantal nieuwe biocompatibele chitosan-films opleveren en materialen met verbeterde antimicrobiële eigenschappen. Deze producten zijn op pilotschaal gemaakt en in een aantal toepassingen uitgetest  (zoals coatings en verpakkingen). Naar verwachting zullen bedrijven de ontwikkelde producten op commerciële schaal gaan produceren.
In juni en december 2013 zullen technisch inhoudelijke voortgangsrapportages uitkomen. Op minimaal een congres worden de onderzoeksresultaten van FBR en TNO gepresenteerd.