Project

BPM - FEASIBLE

Het Biobased Performance Materials (BPM) programma werkt aan nieuwe bio-polymeren (grondstoffen voor bio-kunststoffen) en aan toepassingsgericht onderzoek om de eigenschappen van bio-kunststoffen te verbeteren. BPM - FEASIBLE is één van de negen onderzoeksprojecten waarin kennisinstellingen en bedrijven samenwerken als BPM partners in science. Het heeft tot doel de marktintroductie van nieuwe biobased producten te ondersteunen en richt zich daarom zowel op de duurzaamheid als op de techno-economische haalbaarheid.

Doelstelling

FEASIBLE ondersteunt de marktintroductie van nieuwe biobased producten. En daarmee richt het project zich op zowel duurzaamheid als op technisch-economische haalbaarheid. Het project geeft inzicht in huidige en toekomstige mogelijkheden voor biobased materialen. Welke toepassingen kunnen haalbaar worden? En welke duurzaamheidsdoelen zijn haalbaar als de in het BPM-programma ontwikkelde technologie wordt gebruikt?
FEASIBLE beperkt zich tot de volgende toepassingen: spuitgiettoepassingen, flessen, folies en tapijtruggen.
Als wetenschappelijk doel worden generieke methoden ontwikkeld en toegepast. Zo wordt de haalbaarheid bepaald van het gebruik van biobased performance materialen in eindproducten.

Plan van aanpak

In 2013 worden ingezette werkzaamheden van 2012 voortgezet. Dat houdt in:
  • Voortzetten van de selectie en het verkrijgen van biobased materialen die mogelijk de huidige polymeren op basis van aardolie in geselecteerde toepassingen kunnen vervangen.
  • Voortzetten van het maken van testmonsters en het meten van intrinsieke eigenschappen Spuitgieten bij FBR en HSV; Geselecteerde thermoset materialen verwerkt bij NPSP; Commercieel verkrijgbare (verpakkings)folies; Eigenschappen van flessen.
  • Opzetten van een methode om alternatieven voor tapijtruggen te analyseren.
Universiteit Utrecht gaat verder schrijven aan artikelen over methoden voor de milieu-levenscyclus-analyse (LCA) van biobased producten. Het koppelen van intrinsieke materiaal eigenschappen, producteigenschappen en LCA worden verder bediscussieerd en uitgewerkt.
In juni en december 2013 zullen technisch inhoudelijke voortgangsrapportages verschijnen. Op minimaal een congres worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Ook wordt een wetenschappelijk artikel geschreven.

Beoogde resultaten

Het project zal uiteindelijk inzicht geven in de technisch-economische factoren en in de duurzaamheid van geselecteerde eindtoepassingen van biobased performance materials.

Naar verwachting kunnen bedrijven vanuit het perspectief van eindgebruikers beter inschatten of het haalbaar is om geselecteerde producten op commerciële schaal te produceren. Bovendien krijgen zij inzicht in de belangrijkste drempels en mogelijkheden om de haalbaarheid te vergroten door product- of productieprocesaanpassingen te doen.

Deliverables

  • Inhoudelijke (technische) voortgangsrapportages in juni 2014 en december 2014.
  • Presentatie van onderzoeksresultaten (eventueel m.b.v. een poster) op ten minste één congres.
  • Een artikel gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift, relevant voor het werkveld.

Publicaties