Project

BPM - PLA - StIC

Het Biobased Performance Materials (BPM) programma werkt aan nieuwe bio-polymeren (grondstoffen voor bio-kunststoffen) en aan toepassingsgericht onderzoek om de eigenschappen van bio-kunststoffen te verbeteren. BPM - PLA-StIC is één van de negen onderzoeksprojecten waarin kennisinstellingen en bedrijven samenwerken als BPM partners in science. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een biobased plastic fles met hoogwaardige eigenschappen, op basis van polymelkzuur (PLA).

Doelstelling

Ontwikkeling van een biobased plastic fles met hoogwaardige eigenschappen, op basis van polymelkzuur (PLA). De materiaaleigenschappen, zoals de kristalliniteit, worden via het verstrekproces en met de keuze van specifieke additieven geoptimaliseerd. Kristalliniteit heeft invloed op de sterkte van de fles maar ook op de barrière-eigenschappen en de thermische eigenschappen (maximale gebruiks-temperatuur).

Het verbinden van verstrekparameters, procestemperaturen, de optische zuiverheid van PLA en toevoeging van additieven moet leiden tot een hoogwaardige plastic fles op basis van groene grondstoffen.

Plan van Aanpak

De aanpak voor 2013 bouwt voort op de ingezette werkzaamheden in 2012. Dat houdt in:
  • Voortzetten van de analyses aan 2D- en 1D verstrekte PLA-monsters.
  • Voortzetten van het onderzoek naar de optimalisatie van de flessen- blaasopstelling
  • De mogelijkheden onderzoeken om de bij TU/e beschikbare gemodificeerde opstelling voor treksterkte-analyses op te waarderen om 2D te kunnen verstrekken.
  • Voortzetten van de werkzaamheden van de in 2012 gestarte PostDoc op het gebied van het modelleren van  strain-induced kristallisatie van PLA.
  • Organiseren van bijeenkomsten met geïnteresseerde partijen om de mogelijke markten en bijbehorende functionele eisen voor de PLA-fles te bespreken

Beoogde resultaten

Dit project zal uiteindelijk een biobased plastic fles moeten opleveren met hoogwaardige eigenschappen, op basis van polymelkzuur. De fles is dan op pilotschaal gemaakt. Naar verwachting zullen bedrijven de ontwikkelde producten op commerciële schaal gaan produceren of gebruiken in hun productassortiment.

In juni en december 2013 zullen technisch inhoudelijke voortgangsrapportages verschijnen. Op minimaal een congres zullen de onderzoeksresultaten van TU/e en FBR worden gepresenteerd.

Deliverables

  • Inhoudelijke (technische) voortgangsrapportages in juni 2014 en december 2014.
  • Presentatie van onderzoeksresultaten van TU/e en FBR (eventueel m.b.v. een poster) op ten minste één congres.
  • Een biobased plastic fles op basis van polymelkzuur (PLA) die door de deelnemende bedrijven gemaakt en getest is.

Publicaties