Project

BPM - SUSTAIN: Duurzaamheid van BPM-producten en -processen

Het Biobased Performance Materials (BPM) programma werkt aan nieuwe bio-polymeren (grondstoffen voor bio-kunststoffen) en aan toepassingsgericht onderzoek om de eigenschappen van bio-kunststoffen te verbeteren. BPM - SUSTAIN is één van de negen onderzoeksprojecten waarin kennisinstellingen en bedrijven samenwerken als BPM partners in science. Het heeft tot doel informatie over de duurzaamheid te verkrijgen van de in de overige BPM subprojecten ontwikkelde producten en processen.

Doelstelling

SUSTAIN heeft tot doel informatie over de duurzaamheid te verkrijgen van de in de overige biobased performance materials (BPM)-subprojecten ontwikkelde producten en processen.

Plan van aanpak

Vanaf november 2012 is gestart met de werkzaamheden voor SUSTAIN. De Universiteit Utrecht is de uitvoerende partij.

Resultaten(beoogd)

SUSTAIN zal leiden tot inzicht in de duurzaamheid van producten en processen die ontwikkeld worden in andere subprojecten in het BPM-programma. Ook komt informatie beschikbaar over de knelpunten bij duurzaamheid en waar door verbeteringen in product en/of proces de meeste milieuwinst  te behalen is.

Bedrijven zullen deze kennis naar verwachting gebruiken bij het op de markt brengen van de ontwikkelde producten. Bovendien zal het leiden tot bewustere keuzes in welke producten op commerciƫle schaal geproduceerd gaan worden.

In juni en december 2013 zullen technisch inhoudelijke voortgangsrapportages verschijnen.