Project

BTS-Benthos: Kwaliteit ecosysteemmodellen

Vanuit het beleid komen steeds vaker vragen over ecosystemen. Om hierop te kunnen antwoorden, zijn ecosysteemmodellen voor de Noordzee ontwikkeld. Hierin is te berekenen wat de effecten zijn op andere vis- en bodemdiersoorten wanneer een soort in aantal verandert. Wageningen UR IMARES werkt aan kwaliteitsverbetering van deze ecosysteemmodellen.

Doelstelling

Tot nog toe zijn surveys over vispopulaties op traditionele manier uitgevoerd. Onderzoekers willen de gegevens uit BTS-Benthos (vis en benthos, op bodem levende organismen zoals krabben, kreeftjes en zeesterren) meer in lijn krijgen met gewenste surveys naar ecosystemen. Hiervoor wordt in een eerste diepte-analyse van de BTS-Benthos gekeken naar de kwaliteit van de ruimtelijke en tussentijdse gegevens verzameld met een boomkor in de Noordzee. De kennis hieruit wordt gebruikt om voedselketenmodellen te verbeteren. Deze zijn de sleutel tot het beantwoorden van vragen over mariene ecosystemen.

Plan van aanpak

Achtereenvolgens zullen de volgende activiteiten plaatsvinden:

  • Analyse van BTS-Benthos gegevens, waarbij de focus ligt op ruimtelijke verschillen in leefgemeenschappen
  • Gebruiken van al verzamelde BTS-Benthos gegevens (inclusief Mafcons monsters) en relateren aan gegevens over maaginhoud van vissen; hiermee kunnen we vaststellen welke soorten we moeten selecteren voor nadere bestudering
  • Gegevens verzamelen aan boord van onderzoeksschip Tridens
  • De gegevens verkregen van de Tridens koppelen aan de BTS-Benthos gegevens; om een betere beschrijving te krijgen van de ruimtelijke verdeling van leefgemeenschappen

Beoogde resultaten

Door het project krijgen de onderzoekers beter inzicht in de relaties tussen vis- en benthossoorten binnen ecosystemen; hoe de voedselketen in elkaar zit.
De resultaten zullen in een peer reviewed tijdschrift verschijnen. Ook zal een promovendus een proefschrift schrijven.