Project

Barometer agrarische bedrijven

Dit project verschaft inzicht in de economische resultaten van groepen bedrijven in de Nederlandse land- en tuinbouwsector, met name de melkveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij. De resultaten van de sierteeltsectoren worden beschreven met omzet- en exportcijfers.

Het project is gericht op marktontwikkelingen, prijzen van inputs en outputs en saldo-ontwikkelingen van enkele standaardbedrijven in veehouderijsectoren. De ontwikkeling van de sierteeltsector wordt beschreven aan de hand van veilingomzetten en exportgegevens.

De Barometer is eenvoudig bereikbaar via www.agrimatie.nl en wordt tweemaandelijks geactualiseerd.

Publicaties