Project

Basisinventarisatie koraal

Het koraalrif van Bonaire is van groot belang voor het eiland. Toerisme en in het bijzonder het duiktoerisme is een van de belangrijkste pijlers van de lokale economie. Verder speelt het rif een belangrijke rol in het behouden en beschermen van de kustlijn. Een netto calcificerend koraalrif draagt bij aan de bescherming tegen de te verwachten zeespiegelstijging, die een directe bedreiging voor de lager gelegen delen van Bonaire is.

Doelstelling

Toch is de huidige ruimtelijke verdeling van kwaliteit, kwantiteit  en bedekking van de belangrijkste bouwers van het rif, de steenkoralen en andere calcificerende organismen zoals kalkalgen niet bekend. De laatste ruimelijke opname van het rif stamt uit 1980 (Van Duyl, 1985).

Het doel van dit project is daarom om het koraalrif van Bonaire kwantitatief en kwalitatief in kaart te brengen en via een GIS systeem beschikbaar te maken voor alle belanghebbenden. IMARES (Tropen Team) en Alterra ('Remote Sensing') zullen het rif van Bonaire opnieuw in kaart brengen en een vergelijking uitvoeren met het rif in 1980. Hierdoor kan begonnen worden met een zonering van het rif: wat zijn gezonde stukken met grote veerkracht, welke gebieden moeten ontzien worden en waar kan ontwikkeling plaats vinden.

Werkwijze

De onderwateratlas van Van Duyl (1985) was een project van 5 jaar. De verwachting is dat met nieuwe technieken dit werk tegenwoordig sneller kan.

Het ondiepe rif tot 10m kan door middel van satellietbeelden en luchtfotografie op een tamelijk grove manier in kaart gebracht worden. Onderzocht zal worden of door middel van speciale camera’s en kleurenfilters een beter onderscheid verkregen kan worden van het ondiepe rif. De verzamelde gegevens zullen dan tot een eerste classificatie verwerkt worden om het verdere ‘groundtruthen’ (het identificeren van de onderscheiden patronen),  zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Groundtruthing zal gedaan worden met behulp van drop-video en dropcamera. Hierdoor is het mogelijk om in korte tijd veel beeldmateriaal te verzamelen en hoeft niet onnodig veel tijd besteed worden aan duiken. De camera’s zijn uitgerust met lasers zodat verzamelde beelden ook kwantitatief geanalyseerd kunnen worden.

Resultaten

De belangrijkste output van het project zal bestaan uit kaarten van het rif in een GIS systeem. Verder wordt een rapport opgeleverd dat het hele project zal beschrijven, de vergelijking met de eerder kaarten, de analyse van de verschillen en de conclusies.