Project

Be-basic Anaeroob itaconzuur

Er is een toenemende vraag naar bouwstenen voor polymeren geproduceerd met micro-organismen uit biomassa. Deze bouwstenen moeten concurreren met petrochemische producten. Daarom is de opbrengst en productiviteit van het microbiologisch proces van groot belang.

Projectdoelstelling

Itaconzuur is een “biobased” bouwsteen voor polymeren, maar de microbiële productie is niet competitief met petrochemische grondstoffen. Een nieuw fermentatie proces voor de productie van itaconzuur is daarom nodig.

Projectresultaat

Dit project moet een microbieel itaconzuur produceren proces opleveren. Het gemodificeerde micro-organisme is het startpunt voor verdere procesontwikkeling zoals opschaling, zuivering etc. Verder zullen de resultaten in patenten, wetenschappelijke publicaties en een proefschrift gaan resulteren.

Publications